Vesivahinko voi muuttaa elämäsi

Noin 60.000 vesivahinkoa vuodessa

Suurin osa vesivahingoista tapahtuu asuintaloissa

vesivuoto-lattiaKiinteistöissä tapahtuu vuosittain arviolta noin 60.000 vesivuotovahinkoa, joista suuri osa sattuu kerros-, rivi- ja omakotitaloissa. Vesivuotojen määrä on ollut viime vuosina huimassa, jopa 25% kasvussa erilaisten vesikiertoisten laitteiden sekä esimerkiksi astianpesukoneen uusien halpojen osien myötä. Myös laitteiden asennuksissa on nykyään tapana käyttää ns. halvempaa työvoimaa, jonka seurauksena putkistojen liitokset eivät välttämättä ole aivan 100% pitäviä. 60.000 vesivahinkoa vuodessa tarkoittaa keskimäärin 1.150 viikoittaista ja 165 päivittäistä vesivuotoa. Nykyään vesivuotoja tapahtuu kasvavassa määrin myös yritysten liike- ja toimitiloissa.

Vakuutusyhtiöt korvaavat vuosittain noin 38.000 kiinteistöjen vesivuotovahinkoa joko osittain tai kokonaan, joten yli 20.000:ssa vakuutusehtojen ulkopuolisessa tapauksessa omistaja tai asukas kustantaa vesivahingosta syntyneet kulut itse.

Moni vesivuoto jää vakuutusyhtiön korvauksen ulkopuolelle

putkivuotoOn arvioitu jopa 150 miljoonan euron kustannusten jäävän näiden vakuutusyhtiöiden maksamien korvauksien ulkopuolelle, sillä useat vuodot johtuvat huolimattomuudesta ja/tai ne eivät ole olleet yllättäviä, odottamattomia tai äkillisiä, jollaisia niiden tulee olla vakuutusehdot täyttääkseen.

Ilman omavastuita, ikävähennyksiä ja asuntoyhtiöiden omia lisäkuluja vakuutusyhtiöiden maksama vuosittainen korvaussumma lähentelee siis jo 200 miljoonaa euroa, kun esimerkiksi murtovahinkojen korvaukset ovat verrattain pienet, ”vain” noin 30 miljoonaa euroa vuodessa.

Rakennuksissa on laskettu tapahtuvan vuoto- ja kosteusvahinkoja keskimäärin kerran viidessä vuodessa. Näin ollen on todennäköistä, että jokainen meistä kokee vuoto- ja kosteusvahingon kerran elämänsä aikana. Useat jopa pari kertaa. Ole siis järkevä ja suojaa omat tilasi 1PRO vuoto- ja kosteushälyttimellä!